Visine Classic Krople Oczne 15 ml

24.49

SKU: e8124d3f649f Kategoria:

Opis

Nazwa: Visine ClassicPostać: krop.do oczuDawka: 0,5 mg/mlOpakowanie: 15 ml (butelka)Skład:1 ml roztworuzawiera jako substancje czynną 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny (Tetryzolini hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek.Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:Krople do oczu Visine Classic stosowane są w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek będących skutkiem podrażnienia oka np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw.Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.Przeciwwskazania:Stosowanie tetryzoliny jest przeciwwskazane u osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania oraz u osób z potwierdzoną nadwrażliwością na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników preparatu.Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.Działania niepożądane:Nadmierne stosowanie kropli (przez zbyt długi czas lub zbyt często) może prowadzić do bólu lub pieczenia oczu, reaktywnego przekrwienia, niewyraźnego widzenia, podrażnienia spojówek lub, rzadko, rozszerzenia źrenic. W pojedynczych przypadkach lek może wywierać ogólnoustrojowe działania sympatykomimetyczne.Podstawą dla oceny działań niepożądanych są następujące dane dotyczące częstości ich występowania:Bardzo częste: > 10%Częste: > 1% – < 10%Niezbyt częste: > 0,1% –< 1%Rzadkie: > 0,01% – < 0,1%Bardzo rzadkie: < 0,01%, w tym pojedyncze przypadkiCzęsto występują: reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych, działania ogólnoustrojowe (np. kołatanie serca, bóle głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość i podwyższenie ciśnienia tętniczego).Może wystąpić niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek lub, rzadko, rozszerzenie źrenic. Często obserwuje się występowanie ogólnoustrojowych działań sympatykomimetycznych leku.Bardzo rzadko donoszono o występowaniu nadmiernego rogowacenia nabłonka spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem.Istnieje zagrożenie, zwłaszcza u noworodków i dzieci do 2 roku życia, objawami związanymi z wchłonięciem nadmiernej dawki leku, w tym również ze względu na jego połknięcie. Najważniejszymi objawami są: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, tachyarytmia, a także reaktywna bradykardia.Interakcje:U pacjentów przyjmujących leki będące inhibitorami MAO oraz inne leki mogące podwyższać ciśnienie tętnicze krwi, krople VisineClassic powinny być stosowane po konsultacji z lekarzem.Dawkowanie:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 latJeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać 1 do 2 kropli do każdego oka 2-3 razy na dobę. Lek może być stosowany nie dłużej niż 5 dni. Stosowanie dłużej niż 5 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza.Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć dopiero po około 15 minutach od zastosowania preparatu.Sposób podaniaOdkręcić zakrętkę, buteleczkę lekko ścisnąć i obrócić do góry dnem. Zmniejszając nieco nacisk wpuścić odrobinę powietrza do buteleczki. Dzięki specjalnemu aplikatorowi z bezpieczną, zaokrągloną końcówką, każdy najmniejszy nacisk spowoduje wypłynięcie jednej kropli.W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką pojemnika do jakiejkolwiek powierzchni, a po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć.Szczególne grupy pacjentówPacjenci w wieku podeszłymBrak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku.DzieciNie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci w wieku 2-6 lat stosowanie preparatu powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek.Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności nerek.Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby.Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.Środki ostrożności:U pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym , guzem chromochłonnym nadnerczy) i (lub) zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadczynnością tarczycy), leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) ? również w okresie do 10 dni od zakończenia ich przyjmowania ? i innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie krwi, jak również u chorych na suchy nieżyt nosa, zapalenie rogówki i spojówek oraz jaskrę, stosowanie kropli VisineClassic powinno się odbywać po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń.VisineClassic należy stosować jedynie w przypadkach niewielkiego podrażnienia oczu. Jeżeli poprawa nie następuje w ciągu 48 godzin lub jeżeli podrażnienie lub zaczerwienienie nie ustępują lub narastają, należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.Podrażnienie lub zaczerwienienie spowodowane poważnymi schorzeniami oczu, takimi jak zakażenie, obecność ciała obcego lub chemiczne uszkodzenie rogówki również wymagają pomocy lekarza. W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia się ruchomych plam w polu widzenia, nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego światłem lub podwójnego widzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu zwłaszcza u dzieci.Prowadzenie pojazdów:W rzadkich przypadkach po zastosowaniu preparatu VisineClassic może wystąpić rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn będących w ruchu.Przedawkowanie:W przypadku połknięcia preparatu VisineClassic przez niemowlę lub małe dziecko istnieje ryzyko zatrucia. Wzmożone wchłanianie pochodnych imidazolowych o działaniu alfasympatykomimetycznym może powodować działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy. Objawami są: senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, niedociśnienie, bezdech i śpiączka.Ponadto zwykle spotykanymi objawami przedawkowania są: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, zwiększenie ciepłoty ciała, kurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie pracy serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.Nie jest znane antidotum dla chlorowodorku tetryzoliny. Objawy przedawkowania mogą być alarmujące, lecz są one samoograniczające się, a pacjenci zwykle powracają do zdrowia bez powikłań.Jeżeli jest to konieczne należy podać węgiel aktywowany, opróżnić żołądek, podać tlen do oddychania, obniżać gorączkę oraz stosować leczenie przeciwdrgawkowe. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego stosuje się fentolaminę w dawce 5 mg rozpuszczoną w soli fizjologicznej podając ja powoli dożylnie lub 100 mg doustnie. U pacjentów z obniżonym ciśnieniem tętniczym środki wywołujące skurcz naczyń są przeciwwskazane.Ciąża:Ciąża:Ze względu na możliwe ogólnoustrojowe działania niepożądane, stosowanie kropli Visine Classic przez kobiety w ciąży jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.Karmienie piersią:Nie są dostępne dane na temat przenikania tetryzoliny przez barierę łożyskową i do mleka matki.Ze względu na możliwe ogólnoustrojowe działania niepożądane, stosowanie kropli Visine Classic przez kobiety karmiące piersią jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem. Wzrok i słuch xxxxx yyyyy