Pulneo krople 25mg/ml 30ml

22.90

SKU: 11f19c974a09 Kategoria:

Opis

Nazwa: PulneoPostać: krop.doustne, roztwórDawka: 0,025 g/mlOpakowanie: 30 ml (butelka)Skład:1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 25 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum). Jedna kropla roztworu zawiera 1 mg fenspirydu chlorowodorku.Substancje pomocnicze: 1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 786 mg sacharozy.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na fenspiryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.Działania niepożądane:Podczas stosowania fenspirydu zaobserwowano następujące działania niepożądane:Zaburzenia układu immunologicznego:Reakcje alergiczne, takie jak: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk Quinckego, rumień przechodzący w trwałe przebarwienie.Zaburzenia układu nerwowego: senność.Zaburzenia serca: rzadko przyspieszenie czynności serca ustępujące po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego.Zaburzenia żołądka i jelit:zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu.Interakcje:Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami.Jednak ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu można spodziewać się interakcji z: barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO, alkoholem.Dawkowanie:Produkt do stosowania doustnego.Produkt leczniczy zaleca się stosować na początku posiłków.Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 4 mg/kg mc./dobę, czyli:- dzieci o masie ciała poniżej 10 kg: 10 do 20 kropli 2 razy na dobę, – dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 20 do 40 kropli 3 razy na dobę.Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.Dorośli: 30 do 60 kropli 3 razy na dobę.Środki ostrożności:Leczenie fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami.Produkt leczniczy Pulneo zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 786 mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.Prowadzenie pojazdów:Produkt leczniczy Pulneo może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, tachykardia. Należy wykonać płukanie żołądka oraz monitorować czynność serca.Ciąża:CiążąBrak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania fenspirydu u kobiet w okresie ciąży.Podczas badań na zwierzętach zaobserwowano u dwóch gatunków (szczur i królik) kilka przypadków rozszczepu podniebienia u płodów. Badania kliniczne nie dostarczyły wiarygodnych danych dotyczących zniekształceń u płodu lub toksyczności dla płodu jako ewentualnego skutku podania fenspirydu podczas ciąży. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu Pulneo w okresie ciąży.Karmienie piersiąBrak wystarczających danych dotyczących przenikania fenspirydu/metabolitów do mleka ludzkiego. Fenspirydu nie należy stosować podczas karmienia piersią

Przeziębienie i grypa

xxxxx

yyyyy