Eb Fit Smar Do Bieżni Treadmill Spray 600Ml

44.99

SKU: dcbe20f5afac Kategoria:

Opis

Wysokiej klasy czystości olej posiadający doskonałe właściwości smarne. Rozprowadzony tworzy trwały ściśle przylegającą film smarny , zapewniającą efekt smarowania na długi czas. Temperatura pracy oleju :50°C do 200°C. T worzy powłokę zabezpiec zającą przed wilgocią i korozją. N adaje się do smarowania wałków, przekładni, zapewnia szczelność oringów i z a worków, doskonały, jako rozdzielacz do form środek antyadhezyjny, środek poślizgowy, czynnik termostatyczny, ciecz dielektryczn a (przenikalność dielektryczna/25°C , O cm: 1.10″).Trwale zabezpiecza i konserwuje pasy gumowe oraz elementy ruchome bieżni. Zapobiega kruszeniu. Niweluje zgrzyty skrzypienie i wycieranie materia ł u szczególnie w miejscach nara ż onych na tarcia. Konserwuje pasy bieżni, nadając im odpowiedni poślizg na wałkach. Regularne u ż ywanie zabezpiecza przed osadzaniem się i wnikaniem brudu. Produkt absolutnie bezpieczny dla w szystkich powłok lakierniczych.Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad ot wartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C/122°F.Nie bezpieczeństwo Chronić przed dziećmi. Skrajnie łatwopalny.

Bieżnie treningowe

xxxxx

yyyyy